Official dealear

Chainmaster

Milos

Madix

Das

JB

Actor

Termeni si conditii de utilizare a site-ului

Termeni si conditii de utilizare a site-uluiDate de identificare


Operatorul acestui site este SC NEXUS NET SRL.
Datele de identificare sunt:

SC NEXUS NET SRL
CUI: R13244570
Nr. Reg. Com: J 32/371/2000
Site: www.4disco.ro
Adresa noastră de email este: nexus@4disco.ro

Prezentul web-site, conține și un magazin virtual, care are ca principal obiectiv comercializarea de produse electronice audio - video. Prin accesarea site-ului nostru declaraţi că sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare enunţate mai jos.

Politica de confidențialitate
   Conform cerințelor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.56/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (cod de identificare din registrul pentru protecția datelor personale: 002041), informatiile colectate sunt supuse politicii de confidentialitate si nu pot fi transferate terților, fiind folosite numai în scopul derulării online a activităților comerciale și îmbunătățirii serviciilor oferite vizitatorilor.
   Utilizatorii trebuie să completeze un formular de înregistrare, care poate conține informații cu caracter privat.
   Putem împărtăşi informaţiile cu caracter personal numai cand legea prevede în mod special acest lucru sau când se impune protejarea drepturilor şi intereselor operatorului.
   Operatorul site-ului poate dispune în orice moment blocarea conturilor de utilizator deschise pe site-ul nostru dacă se constată încalcarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului.
    NEXUS NET se angajeaza sa nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului si a ofertelor acestuia.
   Compania va reține datele personale și le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situația contului de pe
4disco.ro, privind evoluția și starea comenzilor, precum și in evaluarea produselor și serviciilor oferite. 4disco.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul nostru poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Dreptul de proprietate, copyright
   Conţinutul site-ului nostru (fără a se limita la informaţiile în format text, video, audio, sursele paginilor web), aparţine operatorului site-ului, excepţie făcând cazurile în care proprietarul este menţionat în mod expres. Prin natura activităţii noastre, site-ul poate prezenta reprezentări grafice sau informaţii aparținand firmelor producătoare ale articolelor comercializate sau partenerilor operatorului.
   Conținutul site-ului nostru poate fi folosit numai în scopuri personale. Stocarea, reproducerea, modificarea, eliminarea însemnelor 4disco.ro în alte scopuri decât cele prevazute în termenii de utilizare este strict interzisă. Încălcarea acestor prevederi conduce la acţionarea în instanţă a entităţilor care se fac vinovate de încălcarea drepturilor de autor, specificate în prezentul document.

Dispute și conflicte
   Orice conflict aparut intre S.C. Nexus Net S.R.L si clienți se încearca a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele doua părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești. Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul www.4disco.ro și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

Limitarea de responsabilitate
   Nu vom fi responsabili în fața nici unei persoane sau companii care folosește sau se bazează pe informații sau opinii neconforme conținute de acest site. De asemenea, nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site, orice tip de erori sau omisiuni in conținut care pot conduce la orice fel pierderi.

Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal. Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate in orice fel intr-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a autorilor lor.

S.C. Synapse Blaze S.R.L nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu raspunde pentru bug-urile in securitatea serverului care gazduieste site-ul.Osram Sylvania Actor-Mate Alutruss Eurolite Europalms Futurelight GE Omnitronic Philips PSSO Sommer Chainmaster Guil Antari Madrix