Official dealear

Chainmaster

Milos

Madix

Das

JB

Actor

Termeni si conditii de utilizare a site-ului


  Operatorul acestui site este SC NEXUS NET SRL. Prezentul web-site, conține un magazin virtual, care are ca principal obiectiv comercializarea de produse electronice audio - video. Prin accesarea site-ului nostru declaraţi că sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare enunţate mai jos.

Politica de confidențialitate


   Conform cerințelor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr.56/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (cod de identificare din registrul pentru protecția datelor personale: 002041), informațiile colectate sunt supuse politicii de confidențialitate și nu pot fi transferate terților, fiind folosite numai în scopul derularii online a activităților comerciale și imbunătățirii serviciilor oferite vizitatorilor.
  Utilizatorii trebuie să completeze un formular de înregistrare, care poate conține informații cu caracter privat.
   Putem împărtăşi informaţiile cu caracter personal numai cand legea prevede în mod special acest lucru sau când se impune protejarea drepturilor şi intereselor operatorului.
  Operatorul site-ului poate dispune în orice moment blocarea conturilor de utilizator deschise pe site-ul nostru dacă se constată încalcarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului.
  NEXUS NET se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți si să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia.
  Compania va reține datele personale și le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situația contului de pe 4disco.ro, privind evoluția și starea comenzilor, precum și in evaluarea produselor și serviciilor oferite. 4disco.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul nostru poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Dreptul de proprietate, copyright

  Conţinutul site-ului nostru (fără a se limita la informaţiile în format text, video, audio, sursele paginilor web), aparţine operatorului site-ului, excepţie făcând cazurile în care proprietarul este menţionat în mod expres. Prin natura activităţii noastre, site-ul poate prezenta reprezentări grafice sau informaţii apartinand firmelor producatoare ale articolelor comercializate sau partenerilor operatorului.
  Conținutul site-ului nostru poate fi folosit numai în scopuri personale. Stocarea, reproducerea, modificarea, eliminarea însemnelor 4disco.ro în alte scopuri decât cele prevazute în termenii de utilizare este strict interzisă. Încălcarea acestor prevederi conduce la acţionarea în instanţă a entităţilor care se fac vinovate de încălcarea drepturilor de autor, specificate în prezentul document.


Osram Sylvania Actor-Mate Alutruss Eurolite Europalms Futurelight GE Omnitronic Philips PSSO Sommer Chainmaster Guil Antari Madrix